“Je gaat beseffen dat het leven een voortdurend heen en weer bewegen is tussen vertrouwen en het zelf willen doen. Het is pas in de loop van jaren dat je door krijgt dat het uitsluitend afhangt van dat onbeperkte vertrouwen. Dat maakt het vriendelijk, licht en gewoon.” (Maarten Houtman)

We zien de wereld niet zoals zij is, maar zoals wij zijn.” (Joodse Talmoed)

Drop everything and completely relax as the prior condition of awareness. Noticed anything as a mere pattern of energy.” ( Sam Harris)

Na de stilte-ochtend in april 2019 met als thema ‘wortelen’  schreef deelneemster Geertje het volgende:

Stil

Het is stil in mij

Een roerige tijd
Het leven laat zich beleven
Wat kan ik anders doen
Dan leven in het hier en nu.

Ik zoek de stilte op
De stilte zoekt mij
Ik hoor het geluid van de stilte
Het is zo stil in mij.

Terug naar mijn wortels
Mijn basis, mijn steun
Een nieuwe aarde
Laat nieuw leven ontstaan.

Vol vertrouwen en in dankbaarheid
Leef ik mijn leven
Zo goed als dat gaat.

Het is stil in mij.

Geertje