UW PRIVACY
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat ik, als uw mindfulnesstrainer, een aantal persoonsgegevens vastleg. Ik ben op grond van de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) wettelijke verplicht om dit aan u te melden. Uw digitale persoonsgegevens omvatten een telefoonnummer en uw voor- en achternaam; incidenteel leg ik ook uw adres vast.
Hieronder verklaar ik u waarvoor ik uw persoonsgegevens gebruik. Deelname aan de activiteiten van STIL-AAN betekent dat u dit gebruik onderschrijft.
Ik doe best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw mindfulnesstrainer heb ik als enige toegang tot al deze gegevens.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

  • Voor- en achternaam en telefoonnummer: ik heb u met deze gegevens opgenomen in mijn digitale adresbestand zodat ik u kan bereiken (bijvoorbeeld via de Whatsapp-groep);
  • Een deel van deze gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie;
  • Uw adres wordt alleen verspreid – als u daar toestemming voor geeft – als er een activiteit van STIL-AAN op uw adres plaatsvindt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U kunt altijd vragen uw gegevens te vernietigen.