STIL-AAN draagt sinds haar oprichting in 2012 bij aan goede zorg voor de wereld en haar bewoners. Zij deed dat eerder door het aanbieden van de basistrainingen mindfulness ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, waarin deelnemers leerden om met gerichte aandacht en zonder te oordelen in het hier en nu te blijven en op te merken wat er nu, hier, op dit moment speelt. Deze opmerkzame aandacht maakt dat je bij jezelf blijft in plaats van je bezig te houden met (het veranderen van) de ander of je te verzetten tegen gedachten, gevoelens of pijn.

Sinds 2015 heeft mindfulness bij STIL-AAN een bredere betekenis gekregen en is geen doel meer op zich, maar een waardevolle vaardigheid die samen met wijsheid, vertrouwen, concentratie en inzet tot inzichten kan leiden in ‘omgaan met het leven’. Deelnemers leren het leven te doorzien. De wereld is niet zoals gedacht, de Joodse Talmoed zegt het zo:

“We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.”

STIL-AAN volgt de wijsheid en inzichten uit de inzichtmeditatie en paart die aan kennis uit de neurowetenschap. Daarin hebben ook vriendelijkheid en mededogen een plaats. Hierdoor ontstijgt het de aandachtstraining en wordt het levenskunst, omgaan met het leven zelf. STIL-AAN geeft deelnemers de mogelijkheid dit te leren door maandelijks aan te sluiten bij meditatieve activiteiten.

Wie is STIL-AAN?

Toen Geertine Drost in 1987 kennismaakte met de vredesmonnik Thich Nhat Hanh, was het haar duidelijk dat er een pad te ontdekken viel. Dat bracht haar in contact met taozen- en zenmeditatie en later met inzichtmeditatie (vipassana). Ze volgde retraites bij onder andere Sjef Geurden, Ton Lathouwers, Irène Kaigetsu Kyojo Bakker en Frits Koster. Sinds 2015 bezoekt zij ook Shaila Catherine als bron van inspiratie.

In 2012 rondde ze de trainersopleiding Mindfulness af, tussen 2014-2016 volgde ze de Dhamma Verdiepingscursus. In 2015 volgde ze online de cursus “The Five Faculties”  en in 2018 “Jhana States” van Insight Meditation South Bay.

Verder is Geertine Drost is gecertificeerd mindfulness-trainer in de traditie MBCT/MBSR, met stevige wortels als trainer en coach binnen welzijnswerk, onderwijs aan volwassenen, bedrijfsleven en geestelijke gezondheidszorg. Sinds eind 2013 is zij tevens gecertificeerd om trainingen te verzorgen voor mensen met (een vermoeden van) ASS onder auspiciën van Annelies van der Spek.

Tot slot is zij betrokken geweest bij de oprichting van een landelijke meditatie centrum voor inzichtmeditatie.

Het effect van STIL-AAN

De bijeenkomsten kenmerken zich door zorgvuldigheid, opmerkzame aandacht, kalm van tempo en met een hoog rendement als uitkomst. Bij de korte cursussen is de praktische toepassing een voorwaarde; het resultaat zijn trainingen die wérken en die vanuit het thuis-oefenen stevig gegrond zijn in het individuele leven van de deelnemers.

De open meditatie-groep en de wandelingen bieden de deelnemers een plek waarin je samen met anderen je vaardigheden oefent en samen leert het leven te doorzien. Het kenmerk van vallen en opstaan is inherent aan de beoefening, ook bij gevorderden.

Meditatie bij STIL-AAN in één zin:

“Eindeloos opnieuw beginnen en stilaan vorderen.”